Title7 Title6 Title5 Main Title1 Title2 Title4 Title3

News & Announcement

Next Event

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีที่ 9 ของบริษัท วราคณะ จำกัด 
(บริษัทในเครือวิปเทล)

Innovative Maintenance Power Plant, NOVOTEL BANGKOK SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL

          เนื่องด้วยทีมจัดงานสัมมนา บริษัท วราคณะ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง Innovative Efficiency
Improvementand Maintenance in Power Plant ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องบอลลูม
โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต - กรุงเทพฯ
          ในการจัดงานแต่ละครั้ง คณะผู้จัดงานได้รับการตอบรับเป็น อย่างดีจากบุคลากรด้านการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงจาก
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โดยปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมมากกว่า 150 ท่าน จากมากกว่า 35 หน่วยงาน ทั้งจากโรงไฟฟ้าเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่นๆ นอกจากงานสัมมนาจะเต็มไปด้วยการนำเสนอความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าเชิงนวัตกรรม
กรณีศึกษา และประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายแล้ว ผู้ร่วมงานยังจะได้ข้อมูลความรู้อื่นๆ ได้ร่วมพูดคุยกับบริษัทฯ ห้างร้าน
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้ามาร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 20 บูธ อยู่ร่วมภายในงานอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

          ในการนี้ทีมงานสัมมนาวราคณะ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้
เนื่องด้วยบริษัทวราคณะ ไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแต่อย่างใด (ร่วมงานฟรี!) เบื้องต้นทีมงานขอ
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไว้ บริษัทละไม่เกิน 5 ท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
          ท่านสามารถเข้าชมรูปภาพงานในปีที่แล้วได้ทาง Link : https://photos.app.goo.gl/66qDJ77ZUrJDkDwZ6
          ส่วนรายละเอียดของโรงแรมเข้าชมได้ที่ Link : http://www.novotelairportbkk.com
หากท่านพิจารณาแล้วมีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ กรุณาติดต่อกลับทีมงานเพื่อแจ้งรายชื่อจองที่นั่ง
บริษัทวราคณะ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมตามลำดับการแจ้งยืนยัน

ติดต่อกลับได้ที่ คุณเอื้อการย์ หลี (แหม่ม) : E-Mail : 0ffice3@viptel.co.th, events@varakana.com Tel : 089 244 4509 / 038 026 700

Featured Projects

Viptel Protects Vulnerable Tubes in Coal-fired Boiler

Our Combustion & Heat Transfer Improvement team completes a tube coating project for an indepedent power plant client using a ceramic-based product. Slows down formation of slag to maintain heat transfer efficiency and protects the tube from costly coal dust-induced erosion. Preventive maintenance that adds value!

Viptel Introduces a Fail-Safe, Last-for-Life Way to Drain Condensate

Our Projects team assists several petrochemical clients to replace traditional steam traps with Steamloc - a Dutch technology that is using the venturi principle. No moving parts, no failure and lasts for the plant's life. Each trap is customized for individual location. Save energy and less headache from failing traps.

Recent News

Next Viptel Regional Seminar -  , 
Power plant and utilities professionals converge and learn about new technologies

 

Anywords VIPTEL Dev BY IamDEV